Zarówno przedszkolaki jak i uczniowie szkoły podstawowej wprost uwielbiają warsztaty „Budowa człowieka”! Poznajemy w tym cyklu układy wewnętrzne takie jak pokarmowy, krążenia, oddechowy, moczowy dowiadując się przy tym jak one współpracują, aby człowiek mógł sprawnie funkcjonować.